PDA

View Full Version : Cuối năm xả hàng-Không màng.. đến giá!Trang : [1] 2

mjx.k3n
10-01-2012, 07:23 PM
Mobi 10 số-Thanh lí ăn tết lun

0934.72.3232 tài khoản 400k :giá 700k Đã bán nhanh gọn nhẹ

01262.688779 :300k

01.262.688.787 :200k

012.0276.0276 sim sinh viên tài khoản 200k.bán 400k.
nhanh gọn nhẹ ...

Pm chữ kí nhé........

0947.96.1972 (300k)

0947.961.939 (150k)

0947.96.1441 (200k)

0947.96.2009 (450k)

0947.962.444 (300k)

0947.963397 (150k)

0947.962.966 (300k)

0947.962.239 (200k)

0947.963.678 (300k)

0947.96.36.76 (200k)

0947.961.747 (150k)

0947.961.468 (200k)

0947.962.247 (150k)

0947.96.1973 (300k)

0947.962.839 (200k)

0947.962.960 (300k)

0947.963.393 (200k)

0947.962.965 (300k)

0947.962.972 (400k)

0947.963.064 (350k)

0947.962.039 (200k)

0947.961.039 (200k)

0947.959.859 (250k)

0947.964.074 (300k)

0947.963.079 (250k)

0947.96.1975 (300k)

0947.96.2003 (300k)

0947.961.479 (200k)

0947.961.123 (200k)

0947.963.639 (500k)

0947.96.1325 vs 0947.96.1235 (400k)

0947.96.28.69. (200k)

0947.96.20.96. (200k)

0947.96.15.96. (200k)

0947.96.34.69. (200k)

0947.962.969. (400k)

0947.96.30.69. (200k)

0947.96.25.96. (200k)

0947.96.30.96. (200k)

0947.96.02.96. (200k)

0947.96.05.96. (200k)


Tư Tư Sáu,Ba Năm Bảy - chủ nhật nghỉ

0943.446.357

giá 500k nha mọi người .. sang tên chỉ trong vòng 1 nốt nhạc

Liên hệ chữ kí nhé


01.29.39.49.479 300k

150/sim tứ 7777 lộc phát

01277770368

01277773068

Bán nhanh!


0946.47.53.47

0946.47.52.47

cặp 500k... lh chữ kí nhé

Sim chuẩn nên hk cần chỉnh

A/c nào kết liên lạc em nhé

số tiến từ đầu đến cuối,mang đầu 79.68 ..độc nhất vô nhị

01.2.4.6.8.0.1102

0125.79.11102

01257.68.1102
__________________


Liên hệ chứ kí nhé mấy bồ:89:

bmtq5.vnn
10-01-2012, 07:39 PM
:116: úp phụ em nè hi

kiss
10-01-2012, 07:43 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

mjx.k3n
10-01-2012, 07:44 PM
lên nào .................................................. .....................

mjx.k3n
10-01-2012, 08:15 PM
Lung Linh Là Lên Lun............................................:89 :

badhitman
10-01-2012, 08:15 PM
up phụ ...................................

mjx.k3n
10-01-2012, 08:44 PM
Lung Linh Là Lên Lun............................................:89 :


Cây cao rơi rụng lá vàng
úp qua úp lại ..chứ vội càng làm chi

mjx.k3n
10-01-2012, 09:01 PM
Mobi 10 số-Thanh lí ăn tết lun

0934.72.3232 tài khoản 400k :giá 700k Đã bán nhanh gọn nhẹ

01262.688779 :300k

01.262.688.787 :200k

012.0276.0276 sim sinh viên tài khoản 200k.bán 400k.
nhanh gọn nhẹ ...

Pm chữ kí nhé........

0947.96.1972 (300k)

0947.961.939 (150k)

0947.96.1441 (200k)

0947.96.2009 (450k)

0947.962.444 (300k)

0947.963397 (150k)

0947.962.966 (300k)

0947.962.239 (200k)

0947.963.678 (300k)

0947.96.36.76 (200k)

0947.961.747 (150k)

0947.961.468 (200k)

0947.962.247 (150k)

0947.96.1973 (300k)

0947.962.839 (200k)

0947.962.960 (300k)

0947.963.393 (200k)

0947.962.965 (300k)

0947.962.972 (400k)

0947.963.064 (350k)

0947.962.039 (200k)

0947.961.039 (200k)

0947.959.859 (250k)

0947.964.074 (300k)

0947.963.079 (250k)

0947.96.1975 (300k)

0947.96.2003 (300k)

0947.961.479 (200k)

0947.961.123 (200k)

0947.963.639 (500k)

0947.96.1325 vs 0947.96.1235 (400k)

0947.96.28.69. (200k)

0947.96.20.96. (200k)

0947.96.15.96. (200k)

0947.96.34.69. (200k)

0947.962.969. (400k)

0947.96.30.69. (200k)

0947.96.25.96. (200k)

0947.96.30.96. (200k)

0947.96.02.96. (200k)

0947.96.05.96. (200k)


Tư Tư Sáu,Ba Năm Bảy - chủ nhật nghỉ

0943.446.357

giá 500k nha mọi người .. sang tên chỉ trong vòng 1 nốt nhạc

Liên hệ chữ kí nhé


01.29.39.49.479 300k

150/sim tứ 7777 lộc phát

01277770368

01277773068

Bán nhanh!


0946.47.53.47

0946.47.52.47

cặp 500k... lh chữ kí nhé

Sim chuẩn nên hk cần chỉnh

A/c nào kết liên lạc em nhé

số tiến từ đầu đến cuối,mang đầu 79.68 ..độc nhất vô nhị

01.2.4.6.8.0.1102

0125.79.11102

01257.68.1102
__________________


Liên hệ chứ kí nhé mấy bồ:89:

Lung Linh Là Lên Lun............................................:89 :


Cây cao rơi rụng lá vàng
úp qua úp lại ..chứ vội càng làm chi

huy2007
10-01-2012, 09:01 PM
trã lễ cho bác nhé ,chúc năm mới phát tài

mjx.k3n
10-01-2012, 09:10 PM
Lung Linh Là Lên Lun............................................:89 :


Cây cao rơi rụng lá vàng
úp qua úp lại ..chứ vội càng làm chi

mjx.k3n
11-01-2012, 08:37 AM
up cho ngày mới.. trời lạnh ... mưa lắc rác

phitruongbmt
11-01-2012, 08:55 AM
uuuuuuuuuuppppppppppppppppppppppppp

nguyentuan_6686
11-01-2012, 08:58 AM
phụthawngf em ne

phitruongbmt
11-01-2012, 09:01 AM
Úp phụ nhau nào !!!

mjx.k3n
11-01-2012, 12:26 PM
lên nào.............................................. ..........

mjx.k3n
11-01-2012, 12:42 PM
up................................................ .................................

mjx.k3n
11-01-2012, 12:46 PM
up................................................ ............................

mjx.k3n
11-01-2012, 12:53 PM
up................................................ .....................................

mjx.k3n
11-01-2012, 12:55 PM
up................................................ ...........................

phitruongbmt
11-01-2012, 12:58 PM
uuuuuppppppppppppppppppppp

mjx.k3n
11-01-2012, 05:28 PM
up................................................ ...............................

trungthanhttt
11-01-2012, 05:52 PM
up..............................

mjx.k3n
11-01-2012, 06:41 PM
up................................................ .......

bossbmt47
11-01-2012, 06:43 PM
uppppppppppppp giá tốt.........

mjx.k3n
11-01-2012, 06:48 PM
uppppppppppppp giá tốt.........

Thanks bác nhé ;)................................................ ......

mjx.k3n
11-01-2012, 07:51 PM
mobi 10 số-thanh lí ăn tết lun

0934.72.3232 tài khoản 400k :giá 700k đã bán nhanh gọn nhẹ

01262.688779 :300k

01.262.688.787 :200k

012.0276.0276 sim sinh viên tài khoản 200k.bán 400k.
nhanh gọn nhẹ ...

pm chữ kí nhé........

0947.96.1972 (300k)

0947.961.939 (150k)

0947.96.1441 (200k)

0947.96.2009 (450k)

0947.962.444 (300k)

0947.963397 (150k)

0947.962.966 (300k)

0947.962.239 (200k)

0947.963.678 (300k)

0947.96.36.76 (200k)

0947.961.747 (150k)

0947.961.468 (200k)

0947.962.247 (150k)

0947.96.1973 (300k)

0947.962.839 (200k)

0947.962.960 (300k)

0947.963.393 (200k)

0947.962.965 (300k)

0947.962.972 (400k)

0947.963.064 (350k)

0947.962.039 (200k)

0947.961.039 (200k)

0947.959.859 (250k)

0947.964.074 (300k)

0947.963.079 (250k)

0947.96.1975 (300k)

0947.96.2003 (300k)

0947.961.479 (200k)

0947.961.123 (200k)

0947.963.639 (500k)

0947.96.1325 vs 0947.96.1235 (400k)

0947.96.28.69. (200k)

0947.96.20.96. (200k)

0947.96.15.96. (200k)

0947.96.34.69. (200k)

0947.962.969. (400k)

0947.96.30.69. (200k)

0947.96.25.96. (200k)

0947.96.30.96. (200k)

0947.96.02.96. (200k)

0947.96.05.96. (200k)


tư tư sáu,ba năm bảy - chủ nhật nghỉ

0943.446.357

giá 500k nha mọi người .. Sang tên chỉ trong vòng 1 nốt nhạc

liên hệ chữ kí nhé


01.29.39.49.479 300k

150/sim tứ 7777 lộc phát

01277770368

01277773068

bán nhanh!


0946.47.53.47

0946.47.52.47

cặp 500k... Lh chữ kí nhé

sim chuẩn nên hk cần chỉnh

a/c nào kết liên lạc em nhé

số tiến từ đầu đến cuối,mang đầu 79.68 ..độc nhất vô nhị

01.2.4.6.8.0.1102

0125.79.11102

01257.68.1102
__________________


liên hệ chứ kí nhé mấy bồ:89:

:622::622::622::622::622::622::622::622::622::622: :622::622::622::622::622::622:

trumchuachaybmt
11-01-2012, 10:20 PM
phụ lại bạn hiền

duongqh
12-01-2012, 12:29 AM
Up cho bạn cho tôi........

phitruongbmt
12-01-2012, 09:07 AM
Taxi Quyết Tiến 0942 813 813 tìm chủ mới đây, anh chị em ủng hộ nhé...... Upppppppppppppppppp
http://www.bmt7.vn/forum/showthread.php?t=162867

mjx.k3n
12-01-2012, 10:12 AM
up................................................ ................................

mjx.k3n
12-01-2012, 10:35 AM
up................................................ .....................

mjx.k3n
12-01-2012, 05:17 PM
up................................................ ..........................

mjx.k3n
12-01-2012, 07:28 PM
up................................................ ................................

mjx.k3n
12-01-2012, 08:23 PM
op................................................ .........

mjx.k3n
12-01-2012, 11:02 PM
up...........

mjx.k3n
13-01-2012, 10:42 AM
up..................

duongqh
13-01-2012, 11:07 AM
Đắt khách nhé.............

mjx.k3n
13-01-2012, 12:50 PM
up................

nguyendangtrieu
13-01-2012, 07:15 PM
Upppppppppppppppppppp

mjx.k3n
14-01-2012, 08:38 AM
lên cao nào.............................................. .

duongqh
14-01-2012, 09:53 AM
Đắt khách nhé,,,

duongqh
14-01-2012, 09:53 AM
Đắt khách nhé,,,

LANSHOP
14-01-2012, 10:05 AM
up..............:89:

mjx.k3n
14-01-2012, 11:32 AM
up...............

HenrieDang
14-01-2012, 12:39 PM
upppppppppppp nè:116:

mjx.k3n
15-01-2012, 11:57 AM
cuối năm mà bán chán quá... lăn xả ra thị trường thôi:89:

duongqh
16-01-2012, 03:35 PM
Up nha bạn

mjx.k3n
17-01-2012, 12:22 PM
up................................................ ............

bmtq5.vnn
17-01-2012, 08:45 PM
:116: úp cho em mua bán đắt khách:202B: nà

duongqh
18-01-2012, 09:35 AM
lên kiếm tiền ăn tết nào ...

mjx.k3n
19-01-2012, 07:24 PM
up........

duongqh
20-01-2012, 12:49 PM
Đắt khách mỗi ngày nhé...

LANSHOP
21-01-2012, 06:34 PM
Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!

kannziss
25-01-2012, 10:04 AM
đầu năm buôn may bán đắt tiền tấn đầy nhà hạnh phúc bao la :) chuẩn ko cần chỉnh :))

truongdanghungbmt
27-01-2012, 11:43 PM
Năm mới mua may bán đắt nhé bạn hiền.....................

phitruongbmt
28-01-2012, 09:38 PM
upppppppppppppppppppppppppp

bossbmt47
29-01-2012, 11:57 AM
bay cao nhảy cao nào..............................

mrdang2712
29-01-2012, 03:42 PM
SIM ĐỘC - SIM DỄ NHỚ - SIM NĂM SINH
CONTACT : dracula271286 - 0919.255.955-093.28.4.1991

:004: :004:

mjx.k3n
30-01-2012, 08:31 PM
lên nào.............................................. ...................

nguyendangtrieu
02-02-2012, 05:33 PM
Chúc mừng năm mới ! Chúc mua may bán tốt !

mjx.k3n
02-02-2012, 10:23 PM
up................................................ ........................

TAYNGUYEN_IT
02-02-2012, 10:39 PM
0947.96.1972 với 1973
lấy 2 số 400k nha , được alo em .

ken tran
10-02-2012, 06:43 PM
up cho giá sinh viên ...................................

mjx.k3n
11-02-2012, 11:58 AM
lên nào .................................................. ...........

mjx.k3n
12-02-2012, 07:22 PM
phụ nè............................................... ..........................:004:

bossbmt47
13-02-2012, 08:43 AM
ngày mới tốt lành đông khách nào...............................

duongqh
13-02-2012, 09:54 AM
lại lên tiếp .......

mjx.k3n
13-02-2012, 11:32 AM
phụ nè............................................... ..........................:004:

bossbmt47
13-02-2012, 12:00 PM
ngày mới tốt lành đông khách nào...............................

caonguyen5829
13-02-2012, 12:27 PM
up buoi trua phat nao
__________________

pro1983
13-02-2012, 01:03 PM
ngang qua úp phụ nè

caonguyen5829
13-02-2012, 02:23 PM
up................................................

mrdang2712
13-02-2012, 11:15 PM
tranh thủ rảnh rỗi trả lễ cho Friend nè

duongqh
14-02-2012, 05:34 PM
up phụ mình nha bạn hiền

broadban
14-02-2012, 08:30 PM
upppppppp
xả hàng hay lắm

namdak
15-02-2012, 10:26 AM
lên top..............

mjx.k3n
15-02-2012, 07:33 PM
upppppppp
xả hàng hay lắm

Thanks bác nhé.....................

niemkhucxua_67
15-02-2012, 08:37 PM
trả lễ................

truongdanghungbmt
15-02-2012, 11:44 PM
up phụ bạn nè............................................... .

linhsimso
16-02-2012, 12:32 AM
Phụ lại cu em nè hjhjjhh

cuongem90
16-02-2012, 11:12 AM
trả lễ ae ,.....

slowrock
16-02-2012, 05:17 PM
up wa up lại nè..................................

nguyentuan_6686
16-02-2012, 05:28 PM
phụ nhau lên top nè

boy_mien_nui1987
16-02-2012, 05:58 PM
cáp samsung galaxy 200k một sợi, mới chưa dùng lần nào

huy2007
16-02-2012, 09:34 PM
phát tài nhé..................................

bruce_lee403
17-02-2012, 05:42 PM
up cho bạn hiền may nắm !

bossbmt47
17-02-2012, 05:52 PM
bay cao nhảy cao nào...................

LANSHOP
19-02-2012, 08:01 AM
up phu!!!!!!!!!!!!

LANSHOP
19-02-2012, 08:20 AM
up cho sim so
mau het hang nha pro

linhsimso
19-02-2012, 06:55 PM
anh em bán nhanh nè hjhjjh

VanTienQuangGroups
19-02-2012, 09:08 PM
opppppp cho bạn.........:016C:

VanTienQuangGroups
21-02-2012, 09:31 AM
sim đẹp sim đẹp lên nào:75:

trangbacbmt5
23-02-2012, 09:14 AM
thằng này làm ăn được! up! up! up!

mjx.k3n
23-02-2012, 10:24 AM
up.....................

Thang.VIB
23-02-2012, 10:31 AM
up lên nào !!!!!!!!!!

MySpace
23-02-2012, 05:34 PM
phụ em nha bác:77:

kannziss
27-02-2012, 08:14 PM
sim đẹp bay cao

niemkhucxua_67
01-03-2012, 05:39 PM
lên........................

trumchuachaybmt
01-03-2012, 09:04 PM
phụ bạn ...........

nhockdantai
01-03-2012, 09:16 PM
uppppppppppppppppppppppp

MrTom1717
02-03-2012, 12:11 PM
bắn trả lại chúc đông khách

kannziss
07-03-2012, 07:19 PM
đông khách đông khách

mjx.k3n
07-03-2012, 11:34 PM
lên cao .................................................. ...............

phitruongbmt
08-03-2012, 07:03 AM
uppppppppppppppppppppppp

mjx.k3n
08-03-2012, 08:29 AM
lên cho 8/3 nào ....................................

huy2007
10-03-2012, 08:12 PM
:515B:lên top
nhé
..............

mjx.k3n
10-03-2012, 10:07 PM
nữa nè............................................... ......................

thuysinh_qtreo
10-03-2012, 10:18 PM
Chúc đắt hàng nha Ken. Buổi tối vui vẻ !

mrsonbmt
11-03-2012, 12:33 AM
úp.................số đẹp

ngoctuandl47
11-03-2012, 11:57 PM
so nay con ko bo ro 0946475247 neu con nhan lai nha 0932519415

ngoctuandl47
11-03-2012, 11:58 PM
chuc dong khach

mjx.k3n
12-03-2012, 12:24 AM
chuc dong khach

thanks bạn .........................................

MrTom1717
14-03-2012, 12:46 PM
sút trả lễ .......

kannziss
16-03-2012, 03:18 PM
:524::917::524::524:bay top nè ^_^

mjx.k3n
17-03-2012, 01:07 PM
lên topppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp p

sim168.vn
18-03-2012, 09:57 AM
up phụ sim vipppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

mjx.k3n
18-03-2012, 02:35 PM
Mobi 10 số-Thanh lí ăn tết lun

0934.72.3232 tài khoản 400k :giá 700k Đã bán nhanh gọn nhẹ

01262.688779 :300k

01.262.688.787 :200k

012.0276.0276 sim sinh viên tài khoản 200k.bán 400k.
nhanh gọn nhẹ ...

Pm chữ kí nhé........

0947.96.1972 (300k)

0947.961.939 (150k)

0947.96.1441 (200k)

0947.96.2009 (450k)

0947.962.444 (300k)

0947.963397 (150k)

0947.962.966 (300k)

0947.962.239 (200k)

0947.963.678 (300k)

0947.96.36.76 (200k)

0947.961.747 (150k)

0947.961.468 (200k)

0947.962.247 (150k)

0947.96.1973 (300k)

0947.962.839 (200k)

0947.962.960 (300k)

0947.963.393 (200k)

0947.962.965 (300k)

0947.962.972 (400k)

0947.963.064 (350k)

0947.962.039 (200k)

0947.961.039 (200k)

0947.959.859 (250k)

0947.964.074 (300k)

0947.963.079 (250k)

0947.96.1975 (300k)

0947.96.2003 (300k)

0947.961.479 (200k)

0947.961.123 (200k)

0947.963.639 (500k)

0947.96.1325 vs 0947.96.1235 (400k)

0947.96.28.69. (200k)

0947.96.20.96. (200k)

0947.96.15.96. (200k)

0947.96.34.69. (200k)

0947.962.969. (400k)

0947.96.30.69. (200k)

0947.96.25.96. (200k)

0947.96.30.96. (200k)

0947.96.02.96. (200k)

0947.96.05.96. (200k)


Tư Tư Sáu,Ba Năm Bảy - chủ nhật nghỉ

0943.446.357

giá 500k nha mọi người .. sang tên chỉ trong vòng 1 nốt nhạc

Liên hệ chữ kí nhé


01.29.39.49.479 300k

150/sim tứ 7777 lộc phát

01277770368

01277773068

Bán nhanh!


0946.47.53.47

0946.47.52.47

cặp 500k... lh chữ kí nhé

Sim chuẩn nên hk cần chỉnh

A/c nào kết liên lạc em nhé

số tiến từ đầu đến cuối,mang đầu 79.68 ..độc nhất vô nhị

01.2.4.6.8.0.1102

0125.79.11102

01257.68.1102
__________________


Liên hệ chứ kí nhé mấy bồ:89:


top............................................... ...............................

boy_dangyeu005
18-03-2012, 03:58 PM
:117:lennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn:117:

mjx.k3n
18-03-2012, 06:38 PM
lê............................................... .............................n

thehung716
19-03-2012, 09:35 AM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

kannziss
19-03-2012, 06:49 PM
topppppppppppppppppppppp

mjx.k3n
19-03-2012, 07:15 PM
top............................................... ................

phitruongbmt
20-03-2012, 12:04 AM
uppppppppppppppppppppppppppp

niemkhucxua_67
20-03-2012, 08:36 AM
up ..................... :547:

boylangtu3979
20-03-2012, 09:09 AM
lên buổi sáng đông khách

duongqh
20-03-2012, 09:29 AM
Top nào ..................................

MrTom1717
20-03-2012, 10:45 AM
có đi có về đôi bên cùng vui :02:

c0nchjpfor
20-03-2012, 01:30 PM
up qua up lai

shindy
20-03-2012, 02:25 PM
Sim đẹp, giá tốt. Lên nào.

TAYNGUYEN_IT
20-03-2012, 02:29 PM
có 1990 alo nha....................

quanghuy_505
20-03-2012, 03:12 PM
trả lễ bạn hiền

c0nchjpfor
20-03-2012, 04:36 PM
cùng nhau lên !!!!!!!!!!!!!!

boylangtu3979
20-03-2012, 05:25 PM
up cho mau hết ...........................

trumchuachaybmt
20-03-2012, 06:21 PM
toàn sim đẹp phụ pro .....

mjx.k3n
20-03-2012, 06:37 PM
toàn sim đẹp phụ pro .....

thanks bro ......................................

mjx.k3n
20-03-2012, 06:38 PM
còn 1 ít lên cho hết lun nè............................................... ....

trungbmtict
20-03-2012, 07:46 PM
up trả lễ bác nè..........................

mr_depression
20-03-2012, 08:28 PM
Lên ngày mới nào! :547:

huy2007
20-03-2012, 11:54 PM
up cái cho sim đẹp nè

boylangtu3979
21-03-2012, 07:32 AM
up................................

quanghuy_505
21-03-2012, 09:18 AM
phụ bạn đắt hàng

mjx.k3n
21-03-2012, 09:45 AM
lên cho sáng mát mẻ

cuongem90
21-03-2012, 04:57 PM
upppppppppppppp

sim168.vn
21-03-2012, 07:03 PM
qua up phụ mình nhé.............................................. ........