PDA

View Full Version : bán ít sim lấy tiền xài tếtthanh718
09-01-2012, 12:49 PM
0976.328.328 4tr5
0963.47.3939 2tr
01638.444.777 2tr
01639.444.777 2tr
0984.76.0123 1tr2
0973.365.779 1tr
0976.734.468 500k
tất cả nguyên kít .có fix cho ae nào nhiệt tình

truongdanghungbmt
09-01-2012, 06:10 PM
ngon.............................................. ..................

duongqh
09-01-2012, 11:15 PM
cùng bay cao nhé....

Viet Di
10-01-2012, 10:08 AM
Giá tốt...........!!!

Thuantourist
10-01-2012, 10:55 AM
up ..............

meocon_bmt89
10-01-2012, 12:01 PM
lên naof.................

thanh718
11-01-2012, 08:15 AM
lên nào......................................

cuongem90
11-01-2012, 12:28 PM
upppppppppppppppp

thanh718
15-01-2012, 01:48 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppp

phitruongbmt
15-01-2012, 02:05 PM
upppppppppppppp

thanh718
15-01-2012, 02:22 PM
lên đầu nào..............

cuongem90
16-01-2012, 04:29 PM
lên top nào,....

thanh718
18-01-2012, 02:59 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp