PDA

View Full Version : bán gạc naichienthangcy
06-01-2012, 04:02 PM
Mình có gạc nai nguyên đầu muốn bán. Liên hệ 0905961671; hình nó như sau http://nh1.upanh.com/b1.s1.d5/0fe983a2833f7dd7c9944dde23f8060f_39736641.03012012 038.jpg

dovantho
06-01-2012, 05:22 PM
Cho giá đi bạn 0905708181

tattoonguyen
08-01-2012, 09:10 AM
sao có 1 hinh vậy bạn ? ko thấy tiền hậu gì hết

chienthangcy
11-01-2012, 06:20 PM
Người bạn nhờ đăng hộ nên không có hình đẹp. Giá 32 triệu đó bạn.:418B:

phitruongbmt
11-01-2012, 06:32 PM
Up đắt hàng :D

tien_tinh
16-01-2012, 11:38 AM
không quá 20tr......

siliwjng1
22-01-2012, 02:52 PM
nếu đc giá 4 triệu mình xúc , thấy cột dây kẽm tùm lum

OMG
22-01-2012, 02:54 PM
nếu đc giá 4 triệu mình xúc , thấy cột dây kẽm tùm lum

-cất 4 triệu mua gạc trâu gạc bò đi :428: đây là gạc nai nhé :31:

chienthangcy
26-01-2012, 09:36 AM
http://http://nh1.upanh.com/b1.s1.d5/0fe983a2833f7dd7c9944dde23f8060f_39736641.03012012 038.jpg
Gạc nai xịn nguyên đầu, chỉ dành cho những người đam mê. Chúc mừng năm mới!

nguyenkieu1991
27-01-2012, 06:57 PM
toptoptoptoptoptop................................ ................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop…... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................