PDA

View Full Version : VIETTEL 10 số nguyên kít....giá từ 120k..đầu số đẹpdunglovely
06-01-2012, 02:54 PM
097 9877 089 _800k
0988 22 6983 _500k
0988.296.004 _500k
0979 34 1468 _500k
0 98869.8220 _500k
0988.689.171 _400k
0988.689.114 _400k
097 58858 93 _400k
0988.698.011 _300k
0988.319.030 _300k
0976.38.5432 _300k
(kích lên TK= 150k)
0976.385.188 _300k xong
(kích lên TK= 150k)
0989.62.1511 _280k
0988.69.3424 _250k
0988.54.7525 _250k
0988.31.0244 _250k
0989.639.011 _220k
0976.383.882 _220k
(kích lên TK= 150k)
0988.31.5433 _200k
0988.29.0434 _180k
0976.38.38.20 _180k
(kích lên TK= 150k)
0976.386.044 _180k
(kích lên TK= 150k)
0976.385.944 _180k
kích lên TK= 150k)
0972.505.187 _180k
0973.289.826 _180k
0976.384.112 _180k
(kích lên TK= 150k)
0988.295.344 _170k
0988.295.044 _170k
0988.294.133 _170k
0988.310.433 _160k
0989.620.554 _160k
0988.291.844 _160k
0988.312.744 _150k
0988.317.644 _150k
0973.296.522 _150k
097.33.11.507 _150k
097.33.11.506 _150k
097.33.11.842 _150k
0973.469.982 _150k
0973.470.107 _150k
0976.385.224 _ 150k
(kích lên TK= 150k)
0985.835.664 _150k
(kích lên TK= 150k)
0973.470.163 _130k
0973.470.301 _120k
0973.470.648 _120k
0989.406.621 _120k
Call 097 7676 888

dunglovely
06-01-2012, 03:26 PM
up........................

dunglovely
06-01-2012, 03:26 PM
Giao sim uy tín toàn quốc

dunglovely
06-01-2012, 07:07 PM
up..........................

dunglovely
06-01-2012, 09:58 PM
up.......................

hungpx1984
07-01-2012, 01:51 AM
up cho thang e.................

dunglovely
07-01-2012, 02:14 PM
up..................

dunglovely
08-01-2012, 11:01 AM
up...........................

dunglovely
08-01-2012, 05:41 PM
up.......................

dunglovely
08-01-2012, 06:03 PM
lên......................đầu

dunglovely
09-01-2012, 11:19 AM
up.....................

dunglovely
09-01-2012, 10:52 PM
up.........................

dunglovely
09-01-2012, 10:58 PM
up...........................

dunglovely
10-01-2012, 12:07 PM
up.........................

dunglovely
10-01-2012, 02:39 PM
up..................

dunglovely
10-01-2012, 09:02 PM
up.........................