PDA

View Full Version : hôm nay buồn phá giá lô 678 vina 10s đây ae..........lltd183
06-01-2012, 10:25 AM
09.4x5=20.6678
550k

0.942.902.678
600k

094349.1678
600k

0942.970.678
450k

0945.041.678
450k

0946.504.678
450k

0949.142.678
450ksim đa kít sang tên chính chủ...

tks các bác đã xem tin...

lh:0916424424...

lấy cả lô:250/s...

tks all...

lltd183
06-01-2012, 08:55 PM
cầu cho mọi người bán đc hàng để có tiền chơi tết...

lltd183
12-01-2012, 07:38 PM
0946.18.66.18
094.618.6.618
09.4618.6618


0948.16.86.16

0942.797980
sim đã kít sang tên chính chủ...

0946:1500k

0948:1500k

0942:1300k

lltd183
13-01-2012, 07:51 PM
upppppppppppppppppp

Thuantourist
14-01-2012, 10:31 AM
phụ .............

lltd183
16-01-2012, 09:32 AM
upppppppppppppppppppppp

lltd183
17-01-2012, 02:30 PM
uppppppppppppppppp

lltd183
22-01-2012, 11:47 AM
uppppppppppppppppp

lltd183
26-01-2012, 07:52 PM
upppppppppppppp

lltd183
29-01-2012, 11:20 AM
uppppppppppppppppppp

lltd183
30-01-2012, 10:47 AM
up
up up
up up up
up up up up
up up
up up

lltd183
01-02-2012, 10:38 AM
upppppppppppppppppppp

lltd183
03-02-2012, 11:10 AM
upppppppppppppppppp

lltd183
05-02-2012, 07:58 PM
uppppppppppppp

lltd183
10-02-2012, 03:16 PM
upppppppppppppppp

lltd183
13-02-2012, 01:16 PM
uppppppppppppppppppppp

lltd183
16-02-2012, 06:13 PM
có phải còn yêu, vì đôi lần thầm nhớ
mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ

lltd183
17-02-2012, 05:54 PM
có phải còn yêu, vì đôi lần thầm nhớ
mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ

lltd183
19-02-2012, 12:18 PM
có phải còn yêu, vì đôi lần thầm nhớ
mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ

lltd183
20-02-2012, 02:13 PM
có phải còn yêu, vì đôi lần thầm nhớ
mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ

lltd183
24-02-2012, 12:18 PM
معي الأسرة هي جميع

lltd183
01-03-2012, 07:53 PM
bản chất tốt...
nhưng dòng đời xô đẩy...
xô thì ít mà tự ngã thì nhiều...

lltd183
06-03-2012, 09:56 PM
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để.......chơi sim!

lltd183
09-03-2012, 08:37 PM
uppppppppppppppppp

lltd183
10-03-2012, 09:14 PM
upppppppppppppp

vvdungabm
10-03-2012, 11:26 PM
phụ bạn.............................................

lltd183
11-03-2012, 12:32 PM
Anh nhớ em đêm tàn canh vắng
Ôm cõi lòng thức trắng đêm khuya
Nghe tiếng bước ngỡ bóng ai về
Nhưng sương lạnh se lòng buốt giá

lltd183
12-03-2012, 02:21 PM
upppppppppppppppp

lltd183
13-03-2012, 02:57 PM
Uopppppppppppppppp

lltd183
14-03-2012, 02:33 PM
uppppppppppppppppppp

lltd183
15-03-2012, 04:00 PM
uppppppppppppppp

cuongem90
15-03-2012, 05:06 PM
lên cho nhanh bán nào,....

boylangtu3979
15-03-2012, 05:40 PM
up .............................

lltd183
23-03-2012, 12:59 PM
Upppppppppppp

lltd183
24-03-2012, 10:07 AM
upppppppppppppppppppppp

lltd183
25-03-2012, 12:07 PM
upppppppppppppp

lltd183
26-03-2012, 10:40 AM
toptoptoptoptoptop................................ ................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop…... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op.................................

lltd183
27-03-2012, 02:15 PM
toptoptoptoptoptop................................ ................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop…... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op.................................

lltd183
27-03-2012, 08:18 PM
toptoptoptoptoptop................................ ................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop…... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op.....................

lltd183
28-03-2012, 11:13 AM
toptoptoptoptoptop................................ ................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop…... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op.................................

lltd183
28-03-2012, 08:03 PM
toptoptoptoptoptop................................ ................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop…... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op.................................

mrsonbmt
28-03-2012, 08:32 PM
up___________________________________:027:

lltd183
29-03-2012, 02:51 PM
toptoptoptoptoptop................................ ................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop…... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op.................................

lltd183
30-03-2012, 11:00 AM
toptoptoptoptoptop................................ ................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop…... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op.................................

lltd183
31-03-2012, 09:50 AM
toptoptoptoptoptop................................ ................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop…... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op.................................

lltd183
01-04-2012, 10:29 AM
upppppppppppppp

lltd183
01-04-2012, 04:53 PM
uupppppppppppppp

lltd183
01-04-2012, 08:34 PM
uppppppppppppppppppp

lltd183
02-04-2012, 11:20 AM
uppppppppppppppppp

lltd183
02-04-2012, 09:11 PM
uppppppppppppppp

lltd183
03-04-2012, 02:29 PM
uppppppppppppppp

lltd183
03-04-2012, 09:05 PM
uppppppppppppppppp

lltd183
04-04-2012, 02:44 PM
uppppppppppppppppppp

lltd183
05-04-2012, 01:48 PM
uppppppppppppppppppp

lltd183
06-04-2012, 01:59 PM
uppppppppppppppppppppppppppppp

lltd183
06-04-2012, 07:18 PM
upppppppppppppppp

lltd183
07-04-2012, 10:24 AM
uppppppppppppppppppppp

lltd183
07-04-2012, 08:52 PM
uppppppppppppppp

lltd183
08-04-2012, 10:27 AM
upppppppppppppppppp

lltd183
08-04-2012, 05:33 PM
uppppppppppppppppp

lltd183
08-04-2012, 11:55 PM
uppppppppppppppppp

lltd183
09-04-2012, 10:06 AM
uppppppppppppppppp

lltd183
09-04-2012, 02:05 PM
iuppppppppppppppp

lltd183
09-04-2012, 08:07 PM
upppppppppppppppppppppp

lltd183
10-04-2012, 02:22 PM
uppppppppppppppppp

lltd183
10-04-2012, 11:40 PM
uppppppppppppppppp

lltd183
11-04-2012, 03:07 PM
up................

lltd183
12-04-2012, 09:48 AM
upppppppppppp

lltd183
12-04-2012, 01:46 PM
upppppppppppppppppppp

lltd183
12-04-2012, 06:07 PM
uppppppppppppppppppppppp

lltd183
12-04-2012, 07:46 PM
uppppppppppppp

lltd183
13-04-2012, 01:44 PM
upppppppppppppppp

lltd183
13-04-2012, 06:23 PM
uppppppppppppppppppppppppp

lltd183
13-04-2012, 06:25 PM
upppppppppppppppppp

phitruongbmt
13-04-2012, 06:38 PM
Úp qua Úp lại cho toại lòng nhau !!!

lltd183
14-04-2012, 10:47 PM
upppppppppppppppppp

lltd183
15-04-2012, 12:17 PM
uppppppppppppppp

lltd183
15-04-2012, 08:01 PM
uppppppppppppppp

lltd183
16-04-2012, 10:14 AM
upppppppppppppppppp

lltd183
16-04-2012, 01:57 PM
uppppppppppppppppp

lltd183
17-04-2012, 06:53 AM
uppppppppppppppp

lltd183
17-04-2012, 02:09 PM
upppppppppppppppppppp

lltd183
17-04-2012, 08:50 PM
Người ta: đi xe hơi uống bia ôm
Còn em: đi xe ôm uống bia hơi

thong co
17-04-2012, 10:01 PM
up phụ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! + ke' xíu
0948.62.7778 400k
0943.01.7778 400k
0945.06.7778 400k
0945.29.6879 600k
0948.83.6879 600k
0949.27.6879 600k
0949.79.27.79 600k
0945.39.49.39 600k
HOT -- 0948 77 3579 --5003606277 -- mail :thong.vnpt88@gmail.com

lltd183
18-04-2012, 01:37 PM
Người ta: đi xe hơi uống bia ôm
Còn em: đi xe ôm uống bia hơi

lltd183
18-04-2012, 04:45 PM
upppppppppppppppp

lltd183
18-04-2012, 08:48 PM
Người ta: đi xe hơi uống bia ôm
Còn em: đi xe ôm uống bia hơi

lltd183
19-04-2012, 03:25 PM
Người ta: đi xe hơi uống bia ôm
Còn em: đi xe ôm uống bia hơi
[IMG][IMG][IMG]

lltd183
19-04-2012, 09:24 PM
Người ta: đi xe hơi uống bia ôm
Còn em: đi xe ôm uống bia hơi

lltd183
20-04-2012, 02:24 PM
upppppppppppppppp

lltd183
20-04-2012, 09:35 PM
uppppppppppppppppp

lltd183
21-04-2012, 09:52 AM
upppppppppppppppp

lltd183
23-04-2012, 08:27 PM
chia tay là vĩnh viẽn không quay lại, có quay lại thì tình cảm cũng không còn như ngày xưa, có hối tiếc thì đó chỉ là gì chứ! cứ tiếp tục lặng im sẽ tốt hơn cho ng mình y!!!!!!!!!!!!! gặp lại chỉ là tình cờ , đi lướt qua nhau nhìn nhau , khẽ 1 nụ cười, rồi lại tiếp tục đi! kí ức lại hiện về, để rồi lại thoảng qua! và bước tiếp con đường của mình chứ không thể nào quay lại!!!!!!!!!! đó chỉ là cảm giác hư vô mà thôi!!!!!!!!!!!!!!

lltd183
24-04-2012, 02:07 PM
Chúc chú bán hàng
gặp nhiều may mắn
Đầu tháng tấn tới
cuối tháng vẻ vang
cuối năm tổng kết
Năm nay phát tài

lltd183
25-04-2012, 02:13 PM
uppppppppppppppp

lltd183
26-04-2012, 01:56 PM
Này gió ơi cho ta nhờ chút việc
Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng
Khi gió về nép bên cạnh người ấy
Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao

lltd183
03-05-2012, 04:15 PM
7upppppppppppppp

lltd183
04-05-2012, 08:57 AM
7upppppppppppppp

lltd183
06-05-2012, 11:53 AM
Giá đẹp sim đẹp

lltd183
07-05-2012, 01:49 PM
lên cao sim đẹp

lltd183
07-05-2012, 04:51 PM
sim đẹp sim rẻ

lltd183
07-05-2012, 07:14 PM
sim đẹp sim rẻ

lltd183
08-05-2012, 01:12 PM
sim đẹp sim rẻ

lltd183
10-05-2012, 12:56 PM
upppppppppppppppppp

lltd183
10-05-2012, 08:53 PM
Lên nào, lên nào...

lltd183
11-05-2012, 08:30 PM
Lên nào, lên nào...

lltd183
12-05-2012, 12:09 PM
lên cao nào............

lltd183
13-05-2012, 11:26 AM
mua may bán đắt

lltd183
13-05-2012, 10:30 PM
mua may bán đắt

lltd183
14-05-2012, 02:33 PM
mua may bán đắt

lltd183
14-05-2012, 09:54 PM
Sim đẹp lên cao

lltd183
15-05-2012, 09:23 PM
Sim đẹp lên cao

boy_dangyeu005
15-05-2012, 09:38 PM
up phu...........................

lltd183
16-05-2012, 09:34 AM
upppppppppppppppppppp

lltd183
16-05-2012, 01:29 PM
upppppppppppp

lltd183
16-05-2012, 07:12 PM
uppppppppppppppp

lltd183
16-05-2012, 09:33 PM
chúc bán nhanh nhé

lltd183
17-05-2012, 04:56 PM
lên cao nào............

lltd183
17-05-2012, 09:11 PM
lên cao nào............