PDA

View Full Version : mua Aten khuyếch đại thu phát sóng wifi 7DBInhimbmt7
03-01-2012, 01:32 AM
ai có bán cho mình nhé
YH:nhim99la_bm
ĐT:01207597645

[b]igzero *_*[p]ro
03-01-2012, 07:37 AM
ai có bán cho mình nhé
YH:nhim99la_bm
ĐT:01207597645

cái này tự độ chế đi. Chứ ít ai bán lắm

nhimbmt7
03-01-2012, 06:52 PM
độ chế thề nào đây kiếm đâu ra dây của nó bay giờ