PDA

View Full Version : 0.12789.52789 - 200kbossbmt47
02-01-2012, 09:36 PM
0129782.9777------80k
012.9782.9782-----200k
094715.3339-----300k
0.12789.52789 - 200k
0945.747.947---- 500k
lh 0993119652(sms) hoặc 012.47.47.74.47 (call)

bossbmt47
03-01-2012, 08:04 AM
129782.9779------80k
0129782.9777------80k
012.9782.9782-----200k
094715.3339-----300k
0.12789.52789 - 200k

012.75.68.68.79---250k

0945.747.947---- 600k


tất cả là sim trả trước, giá trên quá rẻ rồi nên nofix, ae thông cảm.

ae nào có nhu cầu liên hệ 0993119652 (sms) hoặc 012.47.47.74.47 (call)

bossbmt47
04-01-2012, 01:22 AM
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

bossbmt47
04-01-2012, 08:36 AM
...........................

bossbmt47
04-01-2012, 02:58 PM
up..........................

bossbmt47
06-01-2012, 01:33 PM
..........................

cuongem90
06-01-2012, 03:04 PM
uppppppppppppppppppppppp

choisodep68
06-01-2012, 05:41 PM
up.......................

Viet Di
06-01-2012, 06:13 PM
.................................................. ..

bossbmt47
07-01-2012, 09:36 AM
uppppppppppppppppppppppppppppp

bossbmt47
07-01-2012, 01:02 PM
.............................

bossbmt47
07-01-2012, 02:36 PM
......................................

bossbmt47
07-01-2012, 07:44 PM
...........................

bossbmt47
11-01-2012, 08:34 PM
..................................