PDA

View Full Version : [30/05/09]Hình ảnh buổi off từ thiện với các em mồ côi tại công viên nước (phần 2)ROSICKY_ARS
27-05-2009, 03:14 AM
vào sáng nay ngày 30/5 các thành viên của bmt7.vn cùng với 1 số sinh viên của trường Cao Đẳng SP Đaklak đã tổ chức buổi giao lưu vui chơi cùng các e ở Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Đăk Lăk. Buổi off diễn ra tốt đẹp và vui vẻ ko xảy ra sự cố ji và bi h thì mời các bạn xem hình còn mình thì mệt quá chơi xong ra hết cả người, khi nào khỏe mình sẽ bình lựng sau nhé hjhj
[/URL]http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03688_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03688_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03691_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03691_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03692_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03692_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03693_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03693_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03696_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03696_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03697_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03697_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03698_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03698_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03699_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03699_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03700_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03700_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03701_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03701_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03702_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03702_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03703_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03703_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03704_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03704_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03706_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03706_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03707_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03707_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03709_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03709_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03710_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03710_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03711_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03711_800x600.jpg)
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03712_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03712_800x600.jpg)
[URL="http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03715_800x600.jpg"]http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03715_800x600.jpg (http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03715_800x600.jpg)

ROSICKY_ARS
27-05-2009, 03:15 AM
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03716_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03717_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03719_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03720_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03721_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03722_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03723_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03724_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03725_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03728_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03729_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03732_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03733_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03734_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03735_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03736_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03737_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03738_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03739_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03742_800x600.jpg

ROSICKY_ARS
27-05-2009, 03:15 AM
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03743_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03746_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03747_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03748_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03749_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03750_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03751_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03752_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03753_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03756_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03757_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03758_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03760_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03761_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03762_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03763_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03771_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03773_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03774_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03775_800x600.jpg

ROSICKY_ARS
27-05-2009, 03:23 AM
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03780_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03781_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03797_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03799_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03800_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03802_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03803_800x600.jpg
http://i295.photobucket.com/albums/mm140/hieupkt/DSC03804_800x600.jpg
:902::902::902::902:phù mệt quá đê, đi chơi đã :02::02::02::02:

traidocthan8711
27-05-2009, 03:30 AM
Tiếp đi bác, còn hình nào không. up nốt cho anh em coi đỡ buồn chứ thế này hơi ít

Kata
27-05-2009, 04:15 AM
em với bác lương phải làm nên chẳng đi được,nhìn hình mà thấy zui ghê.........

quan_ao_dat_tai_day
27-05-2009, 04:45 AM
tớ ko có gì cả định làm từ thiện bmt mấy mốt quần áo nè

mapmap
27-05-2009, 05:59 AM
Úp phát cho bà kon thấy nè...:100:

LX_3575
27-05-2009, 06:00 AM
hix.bận woá hem đi đc. tiếc ghê.......... vì ngày Quốc Tế Thiếu Nhi nào..............

belun
27-05-2009, 06:05 AM
chời ơi.sao lại có mấy tấm của tui trong kia.:((:((.huhuhuh.xoá giùm đi.xấu quá ak.bữa nào em cho mấy tấm đệp đẹp.chứ ghê quá.:((

Version87BMT
27-05-2009, 06:14 AM
Hoạt động vui quá, mà sao thấy ít thần dân BMT7 vậy.

xia0ming1107
27-05-2009, 06:19 AM
hình đẹp lắm! không được đi tiếc ghê ^^!

mobilesolution
27-05-2009, 06:19 AM
Buổi off thành công nhờ sự góp sức của các bạn đoàn viên trường Cao Đẳng sư phạm,Thầy Sang(ở chùa Nam Thiên),nhà xe NĂM THUỲ,cùng 1 số đóng góp không nhỏ của các bạn thành viên diễn đàn đã mang đến cho các em 1 buổi vui chơi thật vui tươi,an toàn và đầy ý nghĩa.Thay mặt Ban Quản trị xin gởi đến Thầy Sang cùng các bạn lời cảm ơn sâu sắc,chân thành.Mong rằng sau này các bạn sẽ luôn đồng hành cùng bmt7 đến với các hoạt động khác thật đông đủ như vậy.

anhhungrom
27-05-2009, 06:29 AM
hic hôm nay đi mình bị uống nước no wa. về ko ăn nổi cơm giờ đói meo bụng nè. nhưng mà hôm nay vui thiệt

UtMai
27-05-2009, 06:40 AM
hihi nhìn vui kinh lun! Mấy người tắm hồ nhí nhảnh quá nhất là ba xắp nhỏ =))

mr_depression
27-05-2009, 06:51 AM
hok đi được tiếc thiệt đó
hix
lần sau có dịp phải đi cho zui thui
:114::114::114:

BinU
27-05-2009, 07:19 AM
:89: tổ chức vui chơi cho các em nhỏ mà các anh chị cũng vui không kém :225:

mapmap
27-05-2009, 07:22 AM
BinU nhí nhảnh hok kém các em nhỏ tí nào :100::100::100:

kenjta
27-05-2009, 07:46 AM
tiếc quá, lên gần tới nơi còn bị réo về
híchíc

Pires_Ars
28-05-2009, 10:29 AM
Sao hok thấy mặt admin xinh đẹp của chúng ta đâu hết vậy:10::10::10:

ROSICKY_ARS
28-05-2009, 10:33 AM
Sao hok thấy mặt admin xinh đẹp của chúng ta đâu hết vậy:10::10::10:
admin ko đi thì làm sao mà thấy được chứ hihihi ... về nhà cháy đen thui như cục than:412B::412B::412B::528::528::528::528:

phong xa ly
28-05-2009, 01:05 PM
hic! chẳng thấy hậu đâu cả......
bác phó máy toàn me chụp mấy em thui

phong xa ly
28-05-2009, 01:13 PM
hiếu vẫn còn giữ hình gốc chứ:?
bữa nào gửi cho hậu nha!

♀Ki§§…♥…♂Çelano
28-05-2009, 02:41 PM
hiz em chã cóa tấm nào cã :((

LuatBmt
28-05-2009, 03:10 PM
tiếc wa tiếc wa...ko đi cung được.nhình vui ghê

♀Ki§§…♥…♂Çelano
28-05-2009, 03:10 PM
cóa mí tấm ah` :((

bientinhthuong
28-05-2009, 04:46 PM
Buổi off thành công nhờ sự góp sức của các bạn đoàn viên trường Cao Đẳng sư phạm,Thầy Sang(ở chùa Nam Thiên),nhà xe NĂM THUỲ,cùng 1 số đóng góp không nhỏ của các bạn thành viên diễn đàn đã mang đến cho các em 1 buổi vui chơi thật vui tươi,an toàn và đầy ý nghĩa.Thay mặt Ban Quản trị xin gởi đến Thầy Sang cùng các bạn lời cảm ơn sâu sắc,chân thành.Mong rằng sau này các bạn sẽ luôn đồng hành cùng bmt7 đến với các hoạt động khác thật đông đủ như vậy.

Mình góp ý với ban quản trị 1 chuyện nhỏ : Thà không cám ơn thì thôi, Nếu đã cám ơn xin cám ơn cho đầy đủ. Cám ơn như vầy mình cảm thấy khó ăn nói với những người tài trợ mà không được nêu tên.
Qua đây mình xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ bạn Hiệp ở Cư Mgar ( Nick Rainbow) đã tài trợ bánh kẹo cho các em. Và mong bạn thông cảm vì thiếu sót này.

mobilesolution
28-05-2009, 04:54 PM
Mình góp ý với ban quản trị 1 chuyện nhỏ : Thà không cám ơn thì thôi, Nếu đã cám ơn xin cám ơn cho đầy đủ. Cám ơn như vầy mình cảm thấy khó ăn nói với những người tài trợ mà không được nêu tên.
Qua đây mình xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ bạn Hiệp ở Cư Mgar ( Nick Rainbow) đã tài trợ bánh kẹo cho các em. Và mong bạn thông cảm vì thiếu sót này.


Xin lỗi anh về sự thiếu sót này,cảm ơn anh đã góp ý cho chúng em,1 lần nữa xin thay mặt Ban Quản trị cám ơn bạn Hiệp(nick Rainbow) đã ủng hộ kẹo,bánh cho các em,cám ơn anh bientinhthuong đã tận tình mang đến cho các em những phần quà tuy nhỏ nhưng rất quý giá này,cảm ơn tất cả các bạn đã góp phần giúp các em có 1 buổi sinh hoạt thật thú vị và tràn đầy tình thương.Trân trọng.

tuyet_bmt9x
28-05-2009, 11:22 PM
hình em ít quá

Topaz
28-05-2009, 11:28 PM
Mình rất tiếc vì đã về đến BMT lại bệnh nên ko thể tham dự cùng các bạn và các em nhỏ. Nhưng mình rất vui vì buổi off đã thành công và rất vui vẻ, các em đã có một buổi vui chơi thật ý nghĩa. Thay mặt BQT diễn đàn xin chân thành cảm ơn:

- Các bạn đã tham gia ủng hộ trong phiên đấu giá 2$ may mắn của Nano.Miko
- Thầy Sang(ở chùa Nam Thiên)
- Bạn Hiệp (rainbow)
- Nhà xe Năm Thùy
- Các bạn đoàn viên trường Cao Đẳng sư phạm
- Các bạn thành viên trong BQT: mobilesolution, ROSICKY ARC, thuytrang_tse,... và tất cả các bạn thành viên trong diễn đàn đã tham gia và đóng góp công sức để buổi off diễn ra thành công tốt đẹp.
:208A::208A::208A:

nhoc con
28-05-2009, 11:30 PM
hình em ít quá

lên xíu rùi về có mặt đâu mà đòi nhiều hình nè.........:327::327:

vetcon171
28-05-2009, 11:54 PM
Huhu! sáng hôm đó em đi thi toán nè! nên ko tham gia được! buồn ghê á!!

masterblackcat
29-05-2009, 03:21 AM
†amen† đi 1 lần nhớ đời .... rám nắng đen hết da :76: :76: :76:

win985
29-05-2009, 04:16 AM
ui nhìn sướng thật đoá,vui thật đoá

giangbmt86
03-06-2009, 10:43 PM
thấy vui quá.càng nhớ nhà thêm.huhuhuh

b0bmt
09-06-2009, 09:49 AM
hì hì...nhỲn bmt7 off vUi thiỆt bO hÔk ih đC tiẾc wA'...:417:

bo.kitty
11-06-2009, 11:32 PM
hum đó bmt7 lờk vô đối :402: phá kinh

exchange
24-06-2009, 05:13 PM
Hoạt động này của các mem bmt7 thật là có ỹ nghĩa quá @@

JcNS
01-07-2009, 12:38 AM
oh,hoạt động ý nghĩa-và vui wa'..vui cho cả người lớn &trẻ em lun!

mobilesolution
01-07-2009, 11:43 PM
Ngày lễ đã qua lâu nên mình close topic tại đây