PDA

View Full Version : Trung tâm xử lý vi phạm  1. Sổ đen của diễn đàn
  2. Thành lập trung tâm xử lý vi phạm
  3. Topic thông báo các bài viết vi phạm từ BQT !!!
  4. Thông báo về việc đóng các topic đã quá lâu
  5. Thông báo xử lý xích mích giữa localhost và kenvin.canh !
  6. Nick: NaHa007--> Blacklist
  7. Nhắc Nhở TOI LA TOI lần 1
  8. bán hàng trong topic người khác